Ιστορικό

Το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) συστάθηκε το 1992 από την ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) μετά από απόφαση του 1ου Συνεδρίου της, η απόφαση επαναβεβαιώθηκε από το 5ο Συνέδριο και
η λειτουργία του άρχισε από το 1994.

Σκοποί του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. είναι:

  • η μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών ζητημάτων,
  • η διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και την εκπαίδευση,
  • η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
  • η προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών και η συμβολή στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

Το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη μιας ολοκληρωμένης παρουσίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος στα εκπαιδευτικά πράγματα και, γενικότερα,
στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη και έρευνα εκπαιδευτικών προβλημάτων, στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων για τον κλάδο και την επιμόρφωση των καθηγητών.

Δείτε αναλυτικά το ιστορικό του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. … εδώ