Παρεμβάσεις – Ομιλίες

Την 6η Δεκεμβρίου 2018, στο Μέγαρο της Βουλής, αντιπροσωπεία του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της Ο.Λ.Μ.Ε.,
ενημέρωσε την Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Μέλη της αντιπροσωπείας: Γιώργος Ανδρινόπουλος - Πρόεδρος
             Θωμάς Γεωργιάδης - Αντιπρόεδρος
             Στέλλα Μανουσογιωργάκη - Γεν. Γραμματέας 
Θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Σχολική Διαρροή».
Για να διαβάστε το περιεχόμενο της ενημέρωσης πατήστε εδώ.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Εισήγηση του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στην υποεπιτροπή για την
καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, της μόνιμης επιτροπής ισότητας,
νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου, του ελληνικού κοινοβουλίου.
Για να δείτε το κείμενο, πατήστε εδώ.
Το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. εκπροσωπήθηκε από το Γιώργο Ανδρινόπουλο (Πρόεδρος) και
την Άννα Πρωτονοταρίου (Γενική Γραμματέας).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες συμμετοχές
του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. στην E.T.U.C.E. (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση) :